Ratman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong con chuột này thích phô mai nhưng có một vấn đề trong ngôi nhà này không muốn nó và họ cho thuốc độc để mỗi khi bạn có ít phòng để di chuyển.