Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trong con chuột này thích phô mai nhưng có một vấn đề trong ngôi nhà này không muốn nó và họ cho thuốc độc để mỗi khi bạn có ít phòng để di chuyển.