Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hiếm là một con ngựa nhỏ thuộc, tất nhiên, Pony nhỏ của tôi mà thích là thời trang nhất của tất cả đều dựa trên việc kết hợp quần áo, kiểu tóc và màu sắc tươi sáng.