Rapunzel Zombie Curse

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các bà mẹ kế độc ác Rapunzel đã trở thành zombie và bạn phải giúp lấy lại hình ảnh thật của mình để thoát khỏi tháp.