Rapunzel Glittery Makeup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là thời điểm để đậu một ít tóc của Rapunzel từ "Tangled" và tập trung vào trang điểm của mình như bạn là một chuyên gia. Kết hợp màu sắc và làm nổi bật các tính năng của nó.