RapidMotion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn nghĩ là không có gì để phát minh ra trong Pinball, đây tròn một và với một số màn hình mà bạn đi nếu bạn thực hiện động tác nhất định.