Rapid Gun 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn những kẻ khủng bố mà xuất hiện ẩn đằng sau trống hoặc cửa sổ.