rapid fire 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xem kỹ năng của bạn và chụp tập trung càng gần càng tốt để các trung tâm mục tiêu. Bạn có bốn chế độ khác nhau với một mục tiêu khác nhau, có được nó và vượt qua mức.