Random Heroes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn người anh hùng người thích đối mặt với những thây ma lang thang khắp thành phố. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể đi để cải thiện vũ khí của bạn.