Ranch Connect 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dưới đây là một môi trường nông thôn Mahjong. Chúng tôi tìm thấy chính mình trong một nơi đầy đủ của loài động vật và animalotes nông trại. Tất cả bạn phải làm là kết nối chúng theo cặp và hét "Yiiija!".