Rainy Day DressUp

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vào mùa hè có những ngày mà đột nhiên bắt đầu mưa, chọn một phong cách phù hợp cho những khoảnh khắc. Áo mưa, ô dù và khởi động mưa là những nhân vật chính.