Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Vào mùa hè có những ngày mà đột nhiên bắt đầu mưa, chọn một phong cách phù hợp cho những khoảnh khắc. Áo mưa, ô dù và khởi động mưa là những nhân vật chính.