Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cầu vồng Dash Little Pony của tôi là nửa người, nửa ngựa. Cạnh tranh với mình trong vẻ đẹp và hương vị tốt có liên quan. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì họ kiếm được cả hai.