Railway Valley

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển giao thông đào tạo tại thị trấn nhỏ này. Xây dựng đường ray để vận chuyển hàng hóa cho các nhà máy khác nhau, tiêu diệt những trở ngại bạn gặp phải và đảm bảo rằng các tầu không va chạm.