rail of war

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái tàu ở giữa một cuộc chiến tranh. mục tiêu hoàn thành bạn được liệt kê trong 'Minimap', quản lý tốc độ tàu với các nút màu và thay đổi đường sắt mũi tên hướng, bắn bằng chuột.