Raid Mission

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiệm vụ của lệnh này quân đội bằng cách đặt mỗi người lính ở nơi bạn thích và lựa chọn các hành động mà bạn nên làm mỗi.