Raid Air

Đang tải trò chơi...
Tham gia vào một giải đấu bóng rổ đường phố hoặc chơi một đối một, bạn cũng có thể thực hành chụp ở chế độ "thực hành". Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển cầu thủ của bạn với 'không gian' giáo.