Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Giúp cô gái này trở nên xinh đẹp làm một khuôn mặt, sử dụng tất cả các loại kem và waxing tốt. Bạn cũng có thể làm cho cô ấy lên, làm tóc của cô và quần áo chọn.