Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp cô gái này trở nên xinh đẹp làm một khuôn mặt, sử dụng tất cả các loại kem và waxing tốt. Bạn cũng có thể làm cho cô ấy lên, làm tóc của cô và quần áo chọn.