Ragnarok

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận áo khoác này dơi tiêu thụ chúng trước khi họ rời khỏi màn hình. Tour với chuột và bắn cung của bạn giữ nút bên trái tùy thuộc vào sức mạnh mà bạn muốn.