Rage Rider

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh trong xe đạp trò chơi thử nghiệm mới này, quản lý để giữ sự cân bằng trong mỗi cuộc đua để đạt được mục tiêu. Đi chậm vì những trở ngại đang khá phức tạp.