Raft Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ hòn đảo của bạn khỏi bị tấn công bởi những tên cướp biển xấu xa Di chuyển chuột lên xuống để chọn góc bắn điện trái-phải cho ra mắt, để chọn lưu ý khoảng cách.