Raccoon Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vui nhộn Mario Kart phong cách trò chơi, tham gia các cuộc đua khác nhau mà bạn có thể lái xe một 4x4 hoặc một xuồng máy. Lái xe với các phím mũi tên và sử dụng các loại vũ khí mà bạn tìm thấy bằng cách nhấn 'không gian'.