Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

thỏ Rescue lồng nơi nông dân đã nhận được. Sử dụng cà rốt để dẫn dắt họ tới teleporter cẩn thận không chiếm chủ sở hữu.