Rabbit Rustler

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thỏ Rescue lồng nơi nông dân đã nhận được. Sử dụng cà rốt để dẫn dắt họ tới teleporter cẩn thận không chiếm chủ sở hữu.