Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc những con thỏ trang trại cho họ nước, thực phẩm và tất cả mọi thứ mà họ cần. cà rốt trồng trong khu vườn của bạn và bán chúng để mua động vật nhiều hơn.