Rabbi Cup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để chơi nhập tên của bạn và nhấn "enter", bạn có khả năng để đào tạo cho mình trước khi cạnh tranh. Với sự "A" bạn di chuyển, với "S" bạn nhảy, với "D" Shiite và đi đến nơi chuột.