Quiet Night

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành tất cả mười cấp độ của trò chơi bằng cách thu thập tất cả các con số của cùng một màu sắc và nghiền rắn. Câu chuyện và các phong trào cần ít thời gian hơn số điểm bạn sẽ nhận được.