Quick Draw

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn những cao bồi, có được điểm chụp mũ và ném chai.