Quest For Power

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ vương quốc của vua Arthur và chinh phục những vùng mới. Sử dụng súng cao su, tổ chức và tạo ra những người lính của mình, xây dựng tháp và pháo đài để bảo vệ chính mình.