queen cup korea

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia World Cup Hàn Quốc nữ, sẽ đóng danh hiệu chống lại Brazil và ở loạt sút luân lưu. Chọn với những 'không gian' hướng, góc độ và sức mạnh của ném.