quarda 1.0

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là để có được năm dòng dọc của cùng một màu sắc, cho nó di chuyển hình vuông màu trắng và sau đó xoay nó với 'z' và 'x'.