Quadrobarrel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ cơ sở không gian của bạn khỏi sự tấn công của đối phương, bật bản thân với chuột và bắn trước khi họ nhận được cho bạn. Bạn có thể nâng cấp vũ khí của bạn và mua mỏ để đặt chúng trên mặt đất, bạn cũng có thể lưu các trò chơi để tiếp tục.