Quadrants

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển bốn lĩnh vực của trò chơi quay với số 1 và 2. Nó ngăn chặn bất kỳ tab màn hình được hoàn thành, cho nó tập hợp ba hoặc nhiều hơn cùng màu để làm cho chúng biến mất.