Quad Extreme

Đang tải trò chơi...
Kiểm soát quad mình được cân bằng với con trỏ, đạt được mục tiêu của mỗi cấp khắc phục một số trở ngại vô cùng khó khăn. Xem kỹ năng của bạn và làm điều đó một cách nhanh chóng như bạn có thể.