Quad Cops

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp cảnh sát trưởng dũng cảm này để thoát khỏi tất cả các kẻ cướp quận. Sử dụng ớt cay để nhảy, bom nổ và tất cả các đồ dùng khác mà bạn có trong mỗi màn hình.