qobix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Salta khối lập phương cố gắng để kích hoạt tất cả, nếu bạn dành hai lần cho cùng sẽ bị vô hiệu. Để di chuyển các khối màu cam đi qua các nút màu xanh. Utliza các phím mũi tên để chọn hướng và với 'không gian' nhảy.