QBeart

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trộn kỹ năng của bạn với bàn phím và logic cho các con gấu nhỏ đi qua tất cả các hộp nhanh như quả bóng có thể và cẩn thận mà đi ra.