QB Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy đường chuyền cho đồng đội của bạn, càng xa thì từ bạn nhiều điểm hơn bạn nhận được. Trò chơi kết thúc khi bạn làm năm đèo xấu hoặc thời gian chạy ra ngoài.