Q

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Đặt những quả bóng vào lỗ phù hợp với màu sắc của bạn, để di chuyển chúng vào với con chuột lên chúng và di chuyển nó bất cứ nơi nào bạn muốn.