Pyramids

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Salta với bóng một cách cẩn thận, loại bỏ tất cả các hình vuông và trở lại nơi mà bạn bắt đầu.