Pyramids

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Salta với bóng một cách cẩn thận, loại bỏ tất cả các hình vuông và trở lại nơi mà bạn bắt đầu.