Pyramics

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy suy nghĩ về các động tác bạn làm gì để loại bỏ các khối và làm cho kim tự tháp, sau đó đặt nó vào đúng chỗ.