pyoro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy đến nhà máy trước khi chúng rơi xuống đất vì một lỗ hoặc bạn sẽ cung cấp cho bạn và giết bạn. Với các phím mũi tên di chuyển con chim và với phím cách, bạn cuộn lưỡi của bạn.