puzzled sheep

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông dẫn các con ong để các vòng tròn màu đỏ với mũi tên hướng dẫn họ. Một khi bạn đã đặt nhấn nút màu vàng và xem những gì sẽ xảy ra ... Con số đầu tiên chỉ ra các mũi tên bạn có thể sử dụng.