Puzzle We Are Bears

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Scandalous gồm ba con gấu. Tất cả như nhau, ngay cả những chiếc mũ sáng là giống hệt nhau ngoại trừ màu sắc. Đó nên là đủ để bạn có thể phân biệt và xây dựng lại câu đố này dành riêng cho người lừng lẫy của mình sẽ giúp.