Puzzle Soccer World Cup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này của bóng đá không giành chiến thắng đặt hầu hết các mục tiêu, ông giành được một trong những người quản lý để biến mất tất cả các quả bóng bằng cách nhóm chúng bằng màu sắc.