Puzzle Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có vẻ như các trò chơi điển hình để phù hợp với ba hoặc bằng nhiều con số để có được điểm, nhưng lần này phải enfrertarte máy tính để xem ai có được trước khi số tiền mà họ yêu cầu. Hãy coi chừng sọ lại, trừ!