Puzz Pinball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo Pinball của riêng bạn cho quả bóng để có được để thoát khỏi, cho nó nơi các đối tượng trong một cách chính xác và nhấn Start để kiểm tra. Mỗi đối tượng thực hiện một chức năng khác nhau với trái bóng.