PuyoPuyo Rotation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các đối tượng của trò chơi là để loại bỏ các số liệu bằng cách tham gia hai hoặc nhiều hơn cùng màu. Đối với điều này bạn phải xoay màn hình theo cách bạn muốn, fijándote ở phía bên xoay mũi tên. Nếu bạn đã thực hiện một moviemiento xấu bạn có thể bắt đầu lại bằng cách nhấn