Pusher

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn trong trò chơi này là để loại bỏ các robot trên mỗi cấp độ bằng cách sử dụng hộp để tránh những gai, laser và nguy hiểm khác.