Push It

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Sokoban mới, nơi bạn luôn luôn là mục tiêu là để di chuyển các hộp để đúng vị trí của họ. Bạn có đến ba mươi cấp mà nên di chuyển ít nhất có thể.