Puru Puru

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận lấy Puru Puru cổng cho các nền tảng trong cách chính xác phá hủy nền tảng mà trên đó nó thuộc về. Hãy suy nghĩ về chuyển động của bạn và nếu bạn mess báo 'Thử lại' để thử lại.