Puru Puru 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cuộc phiêu lưu mới của Puru Puru, vẽ nền tảng với bút chì của bạn và loại bỏ các khối cần thiết để làm cho họ đạt được mục tiêu.