Pursuit of Hat 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông kiểm soát một nhân vật có cảm tình có thể cất cánh tay và chân khi cần thiết để đạt được chiếc mũ của bạn.